Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pályázatai

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzetiségi táborok 2017. évi költségvetési támogatása

A Projekt forrását az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította.

Projekt azonosító száma: NEMZ-TAB-EPER-17-0043

Kedvezményezett neve: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona

A projekt címe: "Roma hagyományőrző tábor Balatonfűzfőn"

Szerződött támogatás összege: 700 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 97,95 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.08.06.

A projekt tartalmának bemutatása:
A Cigány Kulturális Hagyományőrző Táborban 2017. július 31-től augusztus 6-ig 16 gyermek vett részt Balatonfűzfőn a DiákHolMI Kft. Vasút u. 6. szám alatti táborhelyén. Alacsony iskolázottságú, többségében hátrányos, sőt halmozottan hátrányos körülmények között élő, jelentős munkanélküliség által sújtott roma emberek gyermekeiből választottunk 15 tanulót. A gyermekekre jellemző, hogy többségük még nem vett részt hasonló táborban. A táborban a gyermekek megismerkedhettek a cigányság gyökereivel, a saját hagyományaikkal mind a kulturális beszélgetések, mind a kézműves foglakozások alkalmával. Délelőtt kézműves foglalkozásokat (gyöngyfűzés, üvegfestés)tartottunk, illetve előadásokon a gyermekek ismeretet kaptak a cigány mesterségekről, a cigányok eredetéről, a helyes életvitelről, a dohányzás ártalmairól és a továbbtanulás fontosságáról. Minden napra jutott játékos vetélkedő, illetve sport foglalkozás a gyermekek mozgás és játékigényének kielégítése érdekében. A lovári nyelvet nem beszélik a családok, ezért a legismertebb, akár szlengként használt, kifejezések értelmezését vettük át a tábortűz melletti beszélgetéseken. Ügyeltünk arra, hogy lehetőleg mindenkinek legyen része egyéni, vagy csoportos sikerélményben, amit roma dalok éneklése, roma táncok, karaoke, sport és csocsó játékok, valamint kézműves foglalkozások alkalmával tapasztalhattak meg. Külön színfoltja volt a programoknak a Pápai Rendőrkapitányság kerékpáros közlekedésről tartott előadása, tesztfeladatok kitöltése és tereppályán történő játékos kerékpározás. A táboron kívül, kirándultunk a mámai templomhoz, a fűzfői játszótérre és természetesen több alkalommal fürödtünk is a Balatonban. Összességében elmondható, hogy a program nagyon jó hatást gyakorolt a gyermekekre, akik élvezték a feladatokat, képességeik, készségeik sokat fejlődtek a tábor végéig.

-> Szakmai beszámoló fotókkal 2017


Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzetiségi táborok 2016. évi költségvetési támogatása

A Projekt forrását az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította.

Projekt azonosító száma: NEMZ-TAB-16-0253

Kedvezményezett neve: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona

A projekt címe: "Roma hagyományőrző tábor Balatonfűzfőn"

Szerződött támogatás összege: 581 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 94,11 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2016.08.07.

A projekt tartalmának bemutatása:
A lovászpatonai cigány nemzetiségi önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a helyi roma fiatalok identitástudatának fejlesztését, az anyanyelvi kultúrával. hagyományokkal való megismertetésüket. 2015. évben NEMZ-TAB-15 pályázati támogatással először sikerült hagyományőrző táborozáson részt venni 15 roma gyermekkel. A tábor a résztvevők körében nagy sikert aratott ezért szerveztük meg ugyanazon a helyszínen újra a tábort ismét 15 fővel. Az előző évi tapasztalatokkal felvértezve idén is eredményes tábort tudtunk megvalósítani. A tavaly már kipróbált és bevált programokat, vetélkedőket újakkal bővítettük, így még tartalmasabbak lettek a nemzetiségi kulturális foglalkozások. A nyilvánosság biztosítása érdekében a nemzetiségi önkormányzat facebook oldalán naponta tájékoztattuk a szülőket a tábor életéről. Sok fotó és videót is készítettünk. A gyermekek energiáinak lekötésére igyekeztünk minél több játékos, nagy aktivitást igénylő foglalkozást tartani. A cigány kultúrához szorosan kötődő zenés, táncos programok sem maradhattak el. Az egészséges táplálkozás megismertetését is fontos feladatunknak tartottuk. A tábornak köszönhetően a gyermekek roma identitástudata fejlődött, önbecsülésük nőtt, önértékelésük reálisabb lett.

-> Szakmai beszámoló fotókkal 2016