Lovaszpatona cimer

 

Bakonyalja és Sokoróalja között elterülő, 1400 főt számláló település. Neve ismeretlen eredetű személynévből alakult ki, előtagja arra utal, hogy egykor királyi lovászok lakták. Ősidők óta lakott tarületéről nagyon sok bronz-, római, Árpád- kori lelet került elő.Első okleveles említése 1353-ból származik. Vásárairól 1394-ben esik szó, 1405-ben mezőváros. A helység jelentőségét emelték az ott lakó nemesi középbirtokosok: a Hathalmi, a Thuri némai Kolos, a monoszlói Csupor családok. Lakói között számos iparos is élt. A török uralom alatt elnéptelenedett. 1783-ban Festetics József kapta királyi adományként, majd a Somogyi, később az Eszterházy családé lett. 1828-ban ismét mezőváros, vásárai országos hírüek voltak. A falu mai jelentősége nem közelíti meg az egykorit, eléggé távolra került a forgalomtól.

Római katolikus temploma 1884-ben épült, klasszicista stílusban. Klasszicista szószék, értékes barokk útmutató ( Kossuth u. 3. ) Az evangélikus templom a helység legértékesebb műemléke, a XIII. században épült. Román stalusú, nyugati tornyos, sokszög záródású, szentélyes kis templom. A hajó boltozatán 1500 körüli falkép, külső falán középkori falfestménymaradvány látható. A templom előtti téren I. világháborús hősi emlékmű áll.

A Somogyi-kastély ( Kossuth u. 56. ) barokk stílusban épült 1794-1808 között. Építése Festetics Ferenc birtoklása alatt kezdődött, befejezése Somogyi János alkancellárhoz fűződik. Az impozáns késő barokk kastély utolsó tulajdonosa az Eszterházy család volt. Ma iskolaként működik.

Go to top