Lovaszpatona cimer

Rendeletek 2016

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete
az építészeti örökség helyi védeleméről

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016.(II. 26.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
+melléklet (XLS)

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az építészeti örökség helyi védeleméről szóló
1/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2013. (VI. 28.)
önkormányzati rendelete módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/216 rebdelete Lovászpatona éves zárszámadásáról (2015)

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete
a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról.

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016 (VII. 25.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat
díjáról szóló 3/2004.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
12/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról,
a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovászpatona község képviselő testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról

Lovászpatona község képviselő testületének 13/2016 (XI.1.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló rendelet módosításáról

Lovászpatona község képviselő testületének 14/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016 (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Lovászpatona község Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2016.(XII. 14.) önkormányzati rendelete
Lovászpatona község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
a 11/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Rendeletek 2015

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő testületének 5/2015 (III. 31.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete
Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló rendelet módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (X. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015 (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Lovászpatona Község Önkormányzatának
12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.
önkormányzati rendelet módosításáról

 

Rendeletek 2014

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló
5/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló
5/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításával egységes szerkezetben

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. éviköltségvetéséről

Lovászpatona község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/1995.(VI. 15.) önkormányzati rendelete
Lovászpatona község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
a 11/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1995.(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a közterület-elnevezés és a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013 (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (VI. 18.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Lovászpatona község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2014. Lovászpatona költségvetés módosítás

Lovászpatona község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2014 Lovászpatona helyi adókról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014.(IX. 30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014.(XII. 1.) önkormányzati rendelete
Lovászpatona Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Lovászpatona község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2014 Lovászpatona - szociális tűzifa

Lovászpatona község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2014 Lovászpatona - képviselői tiszteletdíjakról

Lovászpatona Község Önkormányzata képviselő-testületének
14/2014. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

 

Rendeletek 2013

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő – testületének
1/2013. (I. 25.)
önkormányzati rendelete
az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
9/2012. (X. 11.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (I. 25.)
önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
10/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (II. 28.)
önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
10/2005. (X. 28 .) önkormányzati rendeletének módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a Lovászpatonai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára
biztosított juttatásokról és támogatásokról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a Lovászpatona Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/1995.(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete
az általa módosított Lovászpatona Község Helyi Építési Szabályzatáról
és Szabályozási Tervéről szóló 9/2011. (VI. 17.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
10/2005. (X. 28 .) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Go to top