Lovaszpatona cimer

 

 


SAJTÓKÖZLEMÉNY
Társadalmi Infrastruktura Operatív Program
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0589
Pályázat neve: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktura fejlesztése


Közzététel 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete határozott a község új településrendezési tervének – településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat – elkészítéséről. Az elkészült tervezési dokumentációt előzetes és közbenső egyeztetési eljárásban az érintett államigazgatási és önkormányzati szervek véleményezték.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdése szerint a véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a polgármesternek legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tennie azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek.

A jogszabályi előírásnak megfelelően Lovászpatona új településszerkezeti tervét, szabályozási tervét, helyi építési szabályzatát elfogadásuk előtt 2010. október 11-től - 2010. november 10-ig a lovászpatonai Községházán (8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.) közzé teszem. (a honlapon megtekinthető itt)

 

A közzététel alatt az érintettek észrevételt tehetnek a dokumentáció mellett elhelyezet füzetben, vagy Lovászpatona Polgármestere címére megküldött levélben.

 

Lovászpatona, 2010. október 11.

Pintér Imre

polgármester

 


Hirdetmény szerződés teljesítéséről

 


 

 

 

 

 

Go to top